Circular

Circular

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
107/12/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणार्‍या “स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एड्युकेशन फॉर स्टूडंट्स विथ डिसअबिलिटी ” शिष्यवृत्तीच्या मुदतवाढी बाबत .
207/12/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता , अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांच्या प्रगती , सक्षम व स्वनाथ शिष्यवृत्ती योजनांच्या मुदत वाढीबाबत
303/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता , अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांच्या प्रगती , सक्षम व स्वनाथ शिष्यवृत्ती योजनांच्या मुदत वाढीबाबत
410/10/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहीती पडताळणी करून अद्ययावत करणे बाबत
510/10/2022व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत नियमभाय्य प्रवेश देऊन शैक्षणिक भ्रष्टाचार केला जात असल्याबाबत.
604/10/2022ADMISSION NOTICE: Extension of Last Date For Submission of Application Form for First Year of Post HSC Diploma Courses in Pharmacy for Academic Year 2022-23.(30-09-2022)
716/09/2022सामाजिक न्याय व अधिकाराकरीता मंत्रालय ,भारत सरकार नवी दिल्ली ,यांची दिव्यांजन विद्यार्थ्यांसाठी टॉप क्लास एज्युकेशन शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत
816/09/2022शैक्षणिक वर्ष २०२२ -२३ करिता केंद्र शासनाच्या एनएसपी पोर्टल द्वारे राबविण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत संस्थांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत ....
916/09/2022अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांच्या प्रगति, सक्षम व स्वनाथ शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत
1016/09/2022अल्प संख्यांक करी मंत्रालय , भारत सरकार, नवी दिल्ली , यांची गुणवत्ता - नि - साधन शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत
1 2