Circular

Circular

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
117/01/2024DTE sponsored FDP on Energy Management and Energy Audit of Thermal Utilities
213/01/2024परीक्षेचा निकालाची लिंक :- वर्ग 3 पदांसाठी भरतीमधील सर्व उमीदवारांचा परीक्षेचा निकाल
313/01/2024सूचना:- वर्ग 3 पदांसाठी भरतीमधील सर्व उमीदवारांचा परीक्षेचा निकाल
411/01/2024पदभरती कागदपत्रे पडताळणी बाबत परिपत्रक
509/01/2024 तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे अधिपत्याखालील विविध कार्यालयांमध्ये "गट क "मधील रिक्त पदांच्या पद भरतीचा निकाल
622/12/2023" Notification regarding Bio_Auth for Registered institute on NSP Portal-2023-24 "
708/12/2023निदेशक प्रयोगशाळा सहाय्यक (तांत्रिक) या पदाकरीता दिनांक १२.१२.२०२३ रोजी होणाऱ्या व्यावसायिक चाचणी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना.
801/12/2023निदेशक प्रयोगशाळा सहायक (तांत्रिक) या पदाच्या व्यावसायिक चाचणी परीक्षेबाबतचे परिपत्रक
901/12/2023निदेशक प्रयोगशाळा सहायक (तांत्रिक) या पदाच्या व्यावसायिक चाचणी परीक्षेच्या call letter ची लिंक
1031/10/2023"गट क" पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन परीक्षेसंबंधी माहिती पुस्तिका
1 2 3 4