Circular

Circular

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
121/06/2024महाडीबीटी पोर्टलवर प्राचार्याच्या लॉगिन मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या Right to Give UP Revert करण्याच्या पर्यायाबाबत
221/06/2024रद्दी आणि इतर साहित्य विक्री निविदा सूचना (शासकीय तंत्रनिकेतन मुंबई )
320/06/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करीता थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक (थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या वर्किंग प्रोफेशनल्स (कार्यरत व्यावसायिक) उमेदवारांच्या स्वतंत्र तुकडीचे प्रवेश समाविष्ट)
420/06/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करीता थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक (थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या वर्किंग प्रोफेशनल्स (कार्यरत व्यावसायिक) उमेदवारांच्या स्वतंत्र तुकडीचे प्रवेश समाविष्ट)
528/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील इ.10 वी नंतरच्या प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) म्हणून नियुक्ती करणेबाबत
628/05/2024ADMISSION NOTICE FOR FIRST YEAR OF POST SSC DIPLOMA COURSES IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY/ARCHITECTURE FOR ACADEMIC YEAR 2024-25
728/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करीता प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी (दहावी नंतरचे) पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान / वास्तुकला अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक
828/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे….
928/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत
1016/05/2024"Original Heidelberg Cylinder Letterpress Printing Machine Repair, Transport, Shift करून नेहरू सायन्स सेन्टर वरळी मुंबई- ४०००१८ येथील प्रदर्शनी कक्षा मध्ये स्थलांतर करून चालु कार्यरत स्थिती चाचणी प्रिंट करून हस्तांतरित करण्यासाठी निविदा सूचना"
1 2 3 5