Circular

Circular

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
103/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता , अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांच्या प्रगती , सक्षम व स्वनाथ शिष्यवृत्ती योजनांच्या मुदत वाढीबाबत
210/10/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहीती पडताळणी करून अद्ययावत करणे बाबत
310/10/2022व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत नियमभाय्य प्रवेश देऊन शैक्षणिक भ्रष्टाचार केला जात असल्याबाबत.
404/10/2022ADMISSION NOTICE: Extension of Last Date For Submission of Application Form for First Year of Post HSC Diploma Courses in Pharmacy for Academic Year 2022-23.(30-09-2022)
516/09/2022सामाजिक न्याय व अधिकाराकरीता मंत्रालय ,भारत सरकार नवी दिल्ली ,यांची दिव्यांजन विद्यार्थ्यांसाठी टॉप क्लास एज्युकेशन शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत
616/09/2022शैक्षणिक वर्ष २०२२ -२३ करिता केंद्र शासनाच्या एनएसपी पोर्टल द्वारे राबविण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत संस्थांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत ....
716/09/2022अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांच्या प्रगति, सक्षम व स्वनाथ शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत
816/09/2022अल्प संख्यांक करी मंत्रालय , भारत सरकार, नवी दिल्ली , यांची गुणवत्ता - नि - साधन शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत
916/03/2022करार पद्धतीने नियुक्ती (मुदतवाढ )
1019/01/2019सहसंचालक तांत्रिक शिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई यांचे स्वागत आहे
1 2