Establishment

Last updated on सप्टेंबर 21st, 2022 at 11:29 am

Downloads

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
118/07/2022अनुकंपा तत्वावर प्राप्त झालेल्या वर्ग-4 च्या उमेदवारांची तात्पुरती प्रतीक्षा यादी
218/07/2022अनुकंपा तत्वावर प्राप्त झालेल्या वर्ग-3 च्या उमेदवारांची अंतिम प्रतीक्षा यादी
328/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Library Attendant
428/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Junior Clerk (Urban)
528/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Senior Clerk ( Urban )
628/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Instructor
728/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Chargeman
828/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Technical Lab Assistance
928/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Junior Clerk ( Rural )
1028/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Senior Clerk ( Rural )
1 2 3 7