NSP

डाउनलोड

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
116/09/2022सामाजिक न्याय व अधिकाराकरीता मंत्रालय ,भारत सरकार नवी दिल्ली ,यांची दिव्यांजन विद्यार्थ्यांसाठी टॉप क्लास एज्युकेशन शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत
216/09/2022शैक्षणिक वर्ष २०२२ -२३ करिता केंद्र शासनाच्या एनएसपी पोर्टल द्वारे राबविण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत संस्थांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत ....
316/09/2022अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांच्या प्रगति, सक्षम व स्वनाथ शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत
416/09/2022अल्प संख्यांक करी मंत्रालय , भारत सरकार, नवी दिल्ली , यांची गुणवत्ता - नि - साधन शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत