Last updated on नोव्हेंबर 16th, 2022 at 06:51 am

श्री. चंद्रकांत पाटील

मा. मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण

श्री. विकास चंद्र रस्तोगी

मा. प्रधान सचिव
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

डॉ. अभय वाघ

संचालक
तंत्रशिक्षण संचालनालय

श्री. प्रमोद नाईक

सहसंचालक
सहसंचालकांचा संदेश
तंत्रशिक्षण संयुक्त संचालनालय, मुंबई विभागातील संस्थांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र अंतर्गत कार्यरत आहे. प्रादेशिक भूमिका अधिक वाचा…
श्री. उदय सामंत

मा. मंत्री
उच्च व तंत्रशिक्षण

श्री. प्राजक्त तनपुरे

मा. राज्यमंत्री
उच्च व तंत्रशिक्षण

श्री. ओ.पी. गुप्ता

मा. प्रधान सचिव
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

डॉ. अभय वाघ

संचालक
तंत्रशिक्षण संचालनालय

श्री. प्रमोद नाईक

सहसंचालक

सहसंचालकांचा संदेश

तंत्रशिक्षण संचालनालय, संयुक्त महाराष्ट्र संचालनालय, मुंबई विभागातील संस्थांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण संचालनालय अंतर्गत कार्यरत आहे.

प्रादेशिक संचालनालयाची भूमिका पुढे वाचा…

  • परिपत्रक
  • शासन निर्णय
  • अधिसूचना
पुढे वाचा

[hsas-shortcode group="Circular" speed="15" direction="up" gap="300"]

More...

[hsas-shortcode group="Circular" speed="15" direction="up" gap="300"]

More...

नवीनतम व्हिडिओ