Notifications

Notifications

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
113/01/2024परीक्षेचा निकालाची लिंक :- वर्ग 3 पदांसाठी भरतीमधील सर्व उमीदवारांचा परीक्षेचा निकाल
213/01/2024सूचना:- वर्ग 3 पदांसाठी भरतीमधील सर्व उमीदवारांचा परीक्षेचा निकाल
309/01/2024 तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे अधिपत्याखालील विविध कार्यालयांमध्ये "गट क "मधील रिक्त पदांच्या पद भरतीचा निकाल
422/12/2023" Notification regarding Bio_Auth for Registered institute on NSP Portal-2023-24 "
531/10/2023"गट क" पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन परीक्षेसंबंधी माहिती पुस्तिका
631/10/2023"गट क" पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन परीक्षेसंबंधी माहिती पुस्तिका
727/10/2023"गट क" च्या विविध रिक्त पदांसाठी प्रवेश पत्र लिंक
827/10/2023पदभरती परीक्षेबाबत सूचना
927/09/2023वर्ग - ३ व वर्ग - ४ पदोन्नती आदेश शुध्दीपत्रक
1031/08/2023"गट क" च्या विविध रिक्त जागांसाठी ऑनलाइन अर्जाची लिंक
1 2