EBC / Minority / DBT

Last updated on सप्टेंबर 21st, 2022 at 11:18 am

Downloads

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
121/06/2024महाडीबीटी पोर्टलवर प्राचार्याच्या लॉगिन मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या Right to Give UP Revert करण्याच्या पर्यायाबाबत
210/10/2022दिनांक २८/०९ /२०२२ रोजी तंत्रशिक्षण , विभागीय कार्यालय मुंबई मार्फत झेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनीरिंग , माहीम संस्थेत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या प्रतींनिधींकरिता आयोजित केलेल्या ओरि ओरिएंटेशन प्रोग्राम चे इतिवृत्त
310/10/2022परिपत्रक संस्थांचे महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन रित्या बदल करण्यात आलेले बँक तपशील मंजूर करणे बाबत.
410/10/2022परिपत्रक -शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर संस्थेचे प्रोफाइल अद्ययावत करणे बाबत.
522/06/2021Anukampa List Class 3 and Class 4
621/06/2021Invitation for Quotation (For Government College of Engineering, Ratnagiri, By Directorate of Technical Education Mumbai
727/11/2020Information Brochure for Post Graduate - 2020-21
827/11/2020Information Brochure for Under Graduate-2020-21
906/11/2020Promotion Orders of SUPRINTENDENT
1006/11/2020Promotion Orders of SR CLREK_RURAL
1 2 3 6