NSP

डाउनलोड

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
122/12/2023" Notification regarding Bio_Auth for Registered institute on NSP Portal-2023-24 "
216/06/2023शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता डीबीटी पोर्टल वरील तंत्र शिक्षण संचालनालया अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या कार्यवाही बाबत ..(मुदत वाढीबाबत).
307/12/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणार्‍या “स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एड्युकेशन फॉर स्टूडंट्स विथ डिसअबिलिटी ” शिष्यवृत्तीच्या मुदतवाढी बाबत .
407/12/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता , अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांच्या प्रगती , सक्षम व स्वनाथ शिष्यवृत्ती योजनांच्या मुदत वाढीबाबत
503/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या केंद्र शासनाच्या गुणवत्ता - नि - साधन शिष्यवृत्ती (मेरीट -कम -मिन्स ) योजनेच्या मुदत वाढीबाबत .
603/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणार्‍या "स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एड्युकेशन फॉर स्टूडंट्स विथ डिसअबिलिटी " शिष्यवृत्तीच्या मुदतवाढी बाबत .
703/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करिता , अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांच्या प्रगती , सक्षम व स्वनाथ शिष्यवृत्ती योजनांच्या मुदत वाढीबाबत
807/10/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या "स्वनाथ शिष्यवृत्ती योजना " अंतर्गत प्राप्त अर्ज तपासणी करताना करावयाच्या कार्यवाही बाबत.
916/09/2022सामाजिक न्याय व अधिकाराकरीता मंत्रालय ,भारत सरकार नवी दिल्ली ,यांची दिव्यांजन विद्यार्थ्यांसाठी टॉप क्लास एज्युकेशन शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत
1016/09/2022शैक्षणिक वर्ष २०२२ -२३ करिता केंद्र शासनाच्या एनएसपी पोर्टल द्वारे राबविण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत संस्थांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत ....
1 2